Pimpinan

Rektor

Laksamana Muda TNI (Purn)
Prof. Dr. Ir. Supartono, MM., CIQaR

Wakil Rektor I

Dr. Hj. Dian Mulawarmanti, drg., M.S.

Wakil Rektor II

Laksamana Pertama TNI (Purn)

Bambang Sucahyo, drg., Sp.Ort

Wakil Rektor III

Laksamana Muda TNI (Purn)

Dr. Sulistiyanto, SE., MM., M.Sc., PSC,